Kontakt

Asociácia poskytovateľov Internetu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2
Predseda API: Ing. Peter Máčaj

Tel.: +421 2 50119 202
Fax: +421 2 50 119 222
E-mail: Peter.Macaj@slovanet.net